Diálogo sectorial Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE)Ministerio de Comercio ExteriorInformación adicional